Tips & Råd - Kenson
22327
page-template-default,page,page-id-22327,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.7.1,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Tips & Råd

Her finner du relevant fagstoff om fordelene med en ergonomisk tilpasset arbeidsplass. Les også lanseringer på våre produkter.

For å se våre produkter, klikk her.

 

 


Arbeidstakere sine rettigheter fra Lovdata.

§ 4-6.Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.

(2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.

(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før dialogmøter som Arbeids- og velferdsetaten innkaller til, jf. folketrygdloven § 25-2 tredje ledd.

(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som av samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. Dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det samme gjelder andre relevante aktører, likevel slik at helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom arbeidstaker motsetter seg det.

(5) Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.
0 Endret ved lover 23 feb 2007 nr. 10 (ikr. 1 mars 2007), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 24 juni 2011 nr. 18 (ikr. 1 juli 2011), 20 juni 2014 nr. 26 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 793).

 

Kenson video

UCbHhDUnxjvDUJGY6oz_Cq3w.jpg

Finn det produktet som passer deg best
Guiden 3

 

 

 

 

Tips & råd 

Mine rettigheter for ergonomisk tilrettelegging som arbeidstaker:

Arbeidstilsynet: 
Arbeidstilsynet sin informasjon fra arbeidsmiljøloven angående tilrettelegging av arbeidsplassen

Lovdata:
Lovdata: § 4-6.Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

 

Innlegg #9

Dette skjer med kroppen når du sitter for mye

Erlend Magnus, Personlig trener og muskelterapaut på NIMI

Har du tenkt over effekten sitting har på kroppen din? Her gir personlig trener og muskelterapaut, Erlend Magnus deg mange gode grunner til å komme deg opp av kontorstolen i løpet av dagen. Les artikkelen. 

ergo_mannen

Innlegg #8

«Vi sitter oss syke» artikkel fra VG.

 

VG-mannen-2    Guiden 3

Se hvordan kroppen påvirkes av sittestillingen, klikk her!  
Finn produktløsningen som kan løse problemet for deg eller dine ansatte i vår nye veiledningsguide for ergonomisk utstyr.

Innlegg #7

Sliten etter jobb?

Til deg som har et elektrisk «sitt&stå»-bord på jobben i dag….. men som likevel velger å sitte fordi du blir fort sliten av å stå – Ved å bruke en ståmatte vil du oppleve å bli mindre sliten både under og etter arbeidsdagen.

Husk at for mye stillesittende arbeid kan være helseskadelig. Forskning viser en nær sammenheng mellom sittende arbeid og økt fare for hjerte- og karsykdommer. Fordeler med å stå, er at blodsirkulasjonen øker og dette gir deg bedre pust som følge av en mer korrekt arbeidsstilling. En ytterligere positiv effekt er at du øker din forbrenning ved å stå å jobbe. Har du i tillegg en balanseplate, så vil det styrke din støttemuskulatur og samtidig forbedre din balanse. Dette vil resultere i en bedre kontorhelse og et bedre liv, både på og etter jobb. Bruk i tillegg gode sko.

Les mer

Innlegg #6

Kenson utvikler og produserer KontorErgonomi produkter for bedre kontorhelse.

kensonBanner-752x285-kvammen_KontorErgonomi
Vi har et bredt utvalg av prisgunstige ergonomiprodukter for PC-brukere. Vi tilbyr et helhetlig produktsortiment innen KontorErgonomi, som erfaringsmessig forebygger og begrenser muskel- og skjelettplager. Dette resulterer i en bedre kontorhelse og reduserer sykefraværet i bedriften. Vi har tro på at en optimal løsning for deres pasienter/PC-brukere, er en god behandlingsmetodikk med oppfølging fra dere som fagpersonell i kombinasjon med våre ergonomiprodukter.

Les hele nyhetsmailen

Innlegg #5

Hva har jeg som ansatt krav på?

Her finner du veiledning og lovverk fra både Arbeidstilsynet og lovdata.

Råd og veiledning fra Arbeidstilsynet vedrørende ergonomi og helsekonsekvenser ved manglende forebygging av muskel- og skjelettplager.
Lovdata: § 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

 

Innlegg #4 (Fra HMS bilaget i Finansavisen 21.september)

8 tips til en bedre kontorhelse

Muskel- og skjelettplager som følge av en statisk arbeidsstilling er et vesentlig helseproblem i Norge, og har økt de siste år. Heldigvis er det en rekke tiltak du kan gjøre for å forebygge eller lindre disse plagene. Til artikkelen.

KontorErgonomi tips fra kiroparktor (PDF)

Kontorinnredning og aktiv sitting

Innlegg #3

Nå er våre fagvideoer ferdige med kiropraktor, Ole Christian Kvammen. Se vår Youtubekanal.

Se gode, ergonomiske tips fra kiropraktor Ole Christian Kvammen vedrørende KontorErgonomi.
Videoene inneholder følgende av våre produkter/produktgrupper:

  • ANNA kontorstol (ergonomisk stol)
  • Balansestol (for produksjon, på kontor, helsesektor, frisører/behandlere osv.)
  • Elektrisk «sitt&stå»-bord
  • Ergonomiske datamus
  • Underarmstøtte
  • Tastatur
  • Balanseplaten GYMBA Aktiv

 

Til videoene

Innlegg #2

Kenson AS har nå valgt å gå for Cnet og Icecat sine tjenester for nedlastning av produktinformasjon.

Forhandlere og distributører kan md dette enkelt hente ned vår produktinformasjon til respektive systemer. Gode produktbilder, tekst, PDF og film er også tilgjengelig.

         Icecat the open catalog

 

Innlegg #1

Vi takker Ole Christian Kvammen og Fokus Helse & Trening i Sandefjord.

Takk for den store innsatsen og samarbeidet som fagperson til våre 3 nye fagvideoer på KontorErgonomi. Allegro Film er produsenten bak videoene. Videoene vil bli lansert via sosiale medier innom kort tid. Følg oss på: https://www.facebook.com/kensonOffice

Fokus-Helse-Ole-Christian-Kvammen

 

Selg kvalitetsprodukter med god fortjeneste fra Kenson

Nyttig informasjon om KontorErgonomi fra Kenson til deg som fagbehandler