VÅR MISJONSERKLÆRING

WELLNESS@WORK

Kenson søker å være den ledende aktøren innen ergonomiprodukter- og løsninger, skapt for å fremme helse og velvære på arbeidsplassen. Derav kommer vårt slogan wellness@work. Vi strømlinjeformer veien til bedre kontorhelse gjennom innovative produkter- og løsninger, enestående service og markedets beste logistikk.

MISJON

Kenson gjør arbeidsdagen bedre ved å tilby ergonomiprodukter- og løsninger til alle typer kontormiljøer. Vi strømlinjeformer veien til bedre kontorhelse gjennom innovative produkter- og løsninger, enestående service og markedets beste logistikk.

VERDIER

Vi streber etter eksepsjonell kvalitet i alt vi gjør, fra våre leverandører, produkter- og løsninger til våre kundeforhold. Vi fremmer en kultur med kontinuerlig innovasjon og søker alltid etter nye måter å forbedre og revolusjonere bransjen vår. Vi er forpliktet til å minimere vår miljøpåvirkning og arbeide for bærekraftige løsninger som gir verdi for våre kunder og planeten. Vi støtter samfunnene vi opererer i gjennom filantropi og frivillig arbeid, og vi oppmuntrer våre ansatte til å være aktive samfunnsborgere. Vi opererer med den høyeste grad av integritet og åpenhet i alt vi gjør, og vi oppfordrer til ærlighet og etikk hos våre ansatte og partnere.

VISJON

Kenson AS søker å være den ledende aktøren innen ergonomiprodukter- og løsninger i Europa

VÅR TOLKNING

HVA ER WELLNESS@WORK

I vårt konsept “wellness@work” inkluderes alle praksiser, initiativer og produkter som fremmer helse og velvære på arbeidsplassen. Dette omfatter alt som har som mål å skape et arbeidsmiljø som støtter de ansattes fysiske, mentale og emosjonelle helse. Konseptet anerkjenner at en sunn og lykkelig arbeidsstyrke er gunstig ikke bare for individuelle ansatte, men også for organisasjonen som helhet, da det kan føre til økt produktivitet, redusert fravær og forbedret moral.

FYSISK HELSE

Oppfordre ansatte til å opprettholde en sunn livsstil gjennom initiativer som gir tilgang til treningsfasiliteter, fremmer sunn mat og tilbyr ergonomiske arbeidsplasser for å redusere fysisk belastning. Legge til rette for og tilby ansatte ergonomisk utformede kontorer og arbeidsplasser som forebygger slitasjeskader på grunn av feil arbeidsstllinge.

MENTAL HELSE

Håndtere mentale helsebekymringer ved å skape et støttende og stigmatiseringsfritt miljø, tilby tilgang til rådgivning eller ressurser for mental helse, og tilby programmer for stressmestring.

ARBEID-LIVSBALANSE

Oppmuntre til en balanse mellom arbeid og personlig liv gjennom fleksible arbeidsordninger, betalt fri og politikker som fremmer tid borte fra arbeid.

MEDARBEIDERENGASJEMENT

Fremme en følelse av tilhørighet og engasjement blant ansatte gjennom teambyggingsaktiviteter, anerkjennelsesprogrammer og muligheter for ferdighetsutvikling og karrierevekst.

HELSE- OG VELVÆREPROGRAMMER

Tilby velværeprogrammer, som røykeslutt, vektkontroll og mindfulness-trening, for å hjelpe ansatte med å ta sunnere livsstilsvalg.

HELSESJEKKER

Tilby tilgang til regelmessige helseundersøkelser og screening for å oppdage og forebygge helseproblemer tidlig.

STØTTEPROGRAMMER FOR MEDARBEIDERE

Medarbeiderstøtteprogrammer (EAP-er): Tilby EAP-er som gir konfidensiell støtte og ressurser til ansatte som står overfor personlige eller arbeidsrelaterte utfordringer.

MILJØFAKTORER

Skape et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø ved å adressere faktorer som luftkvalitet, belysning og støynivåer.

KOMMUNIKASJON

Sikre klare og åpne kommunikasjonskanaler mellom ansatte og ledelse for å håndtere bekymringer og holde ansatte informert om velværeinitiativer.

Translate »