Om Kenson

…………

Kenson utvikler og produserer produkter for god kontorhelse
………………..

Kenson startet opp med møbelproduksjon helt tilbake i 1932. Dagens arbeidsoppgaver er i større grad statisk og stillesittende. På 2000-tallet endret vi derfor vår kjernevirksomhet etter markedets behov for ergonomisk tilrettelagt utstyr. Kenson er den eneste produsent i dagens marked med et helhetlig ergonomikonsept som består av produkter eller kombinasjon av produkter tilpasset behovet til det enkelte mennesket. Vårt sortiment består av ergonomiske produkter som forebygger skader og slitasje. En av de største produktgruppene er datamus, støtteprodukter til PC-bruk og stoler i tillegg til møbler, – alle med sine ergonomiske fordeler.  Med våre produktløsninger får du mer overskudd. Fokus på ergonomi – god kontorhelse – gir deg helt enkelt et bedre liv.

………………..
………………………………….

 

Konseptet –  Helt enkelt – et bedre liv.

For å unngå negative effekter som følge av databruk vil det være svært fordelaktig å tenke forebyggende ved å benytte tilpassede ergonomiske produkter. Basert på erfaring vil en kombinasjon av ergonomi-produkter og faglig oppfølging hos en behandler være positivt for PC-brukere med muskel- og skjelettlidelser. Effektene av faglig oppfølging og behandling vil være begrenset dersom brukeren ikke fjerner årsakene til sine smerter og ubehag. Når dette hjelper deg, og du ikke lengre har vondt relatert til muskel- og skjelettlidelser så har du oppnådd god kontorhelse og et bedre liv..

 

 

…………………………..


God kontorhelse – mer overskudd. Se vår reklamefilm.
………


 

 

 

 

 

 

 

 

………………..Veiledningsfolder for ergonomisk utstyr.
Reduser sykefraværet – spar penger.

Manglende tilrettelegging på arbeidsplassen medfører økt risiko for både korttids- og langtidssykefravær, samt vesentlige kostnader for arbeidsgiver. Vår folder et er godt hjelpemiddel som belyser de mest vanlige slitasjeplagene, og fore-byggende produktløsninger som passerbest for deg. Til vår folder 2018 Se også gode tips med vår kiropraktor Ole Christian Kvammen. Gode råd kan hjelpe deg å et bedre liv både på jobb og i fritiden.

……
…………………………
…………………………Historie fra 1932

Lang fartstid og solide tradisjoner som møbelprodusent (1932 – 1990)

Kenson kommer fra TUA møbler i Sverige. Vår historie som møbelprodusent, er gammel. Kenson-eventyret startet i 1932. Thure Anderson stiftet selskapet Thure Anderssons Möbelfabrik AB. Dette ble en stor og solid møbelprodusent i Sverige, som hadde sin storhetstid på 70-tallet. Selskapet endret senere navn til Tuaverken AB, som deretter ble TUA AB.


Firmaet hadde ca. 260 ansatte (1970 – 1990)

Thure sin sønn, Kenneth Andersson, tok over firmaet på 70-tallet. Firmaet hadde ca. 260 ansatte på det meste, og var en av de største kontormøbel-produsentene i Sverige på 80- og 90-tallet. Firmaet endte opp i det store konsernet Hexagon och Swedish Match (svensk snusprodusent). Da Kenneth Andersson så at det fantes en risiko for at firmaet skulle splittes opp, kjøpte han tilbake deler av konsernet.


Deler av selskapet ble solgt til Martela og IKEA (1990 – 2009)

På starten av 90-tallet solgte TUA AB deler av virksomheten til Sparta Holding, som i sin tur ble en del av henholdsvis Martela (det finske stormøbel-produsenten) og IKEA. Deretter startet Kenneth Andersson firmaet Kenson AB, sammen med sin sønn Markus Skoglund.


Oppkjøp (2009 – 2014)

Kenson AB ble i 2009 kjøpt opp av Ergoption AB. Kenson AB og Ergoption AB har blitt drevet som to uavhengige selskaper innen bransjene ergonomi og kontormøbler.


Kenson AB og Ergoption AB og ble slått sammen til ett selskap 1 januar 2015, og endret navn til Kenson AB. (2015) 

I 2015 endret Ergoption AB navn til Kenson AB. Kenson AB omsetter i dag for ca. 150 MSEK. Store deler av omsetningen er ergonomiske produkter som datamus, tastatur og underarmstøtter. 50% av omsetningen er kontorstoler, understell, oppbevaring og skrivebordsplater.

Kenson AS ble etablert i 1. januar 2015. Kenson AS ivaretar det norske markedet for Kenson AB.


 

Translate »