KENSON

presents

HELSETIPS

2-HÅNDS MUS

farvel musearm

MONITORARM

fordi nakken fortjener det

HEV-SENK BORD

varier din arbeidsstilling regelmessig

ERGONOMISKE STOLER

ryggens beste venn

UNDERARMSTØTTE

avlaster dine skuldre og nakke

Helseråd for hjemmekontor

Mange har en velfungerende kontorarbeidsplass som ivaretar en god ergonomisk arbeidsstilling på jobben. Hjemmekontoret er ofte ikke like godt utstyrt og fort kan en hel arbeidsdag bli gjennomført i sofaen eller på en kjøkkenstol som over tid er vond å sitte på og ved et kjøkkenbord som kan ha feil høyde for kontorarbeid. Du tar med andre ord ikke godt vare på kroppen din på et slikt hjemmekontor.

 

For å unngå negative effekter som følge av stillesittende arbeid, vil det være svært fordelaktig å tenke forebyggende ved å benytte tilpassede ergonomiske produkter der du kan variere din arbeidsstilling og være mer aktiv. Derfor har vi samlet et utvalg av våre produkter som kan hjelpe deg og dine til å få ergonomisk tilrettelagt hjemmekontor. Les mer her.

God kontorhelse = mer overskudd

For å unngå negative effekter som følge av databruk vil det være svært fordelaktig å tenke forebyggende ved å benytte
tilpassede ergonomiske produkter. Basert på erfaring vil en kombinasjon av ergonomiprodukter og faglig oppfølging
hos en behandler være positivt for PC-brukere med muskel- og skjelettlidelser. Effektene av faglig oppfølging og
behandling vil være begrenset dersom brukeren ikke fjerner årsakene til sine smerter og ubehag. Når våre produkter hjelper deg,
og du ikke lengre har vondt relatert til muskel- og skjelettlidelser så har du oppnådd god kontorhelse og et bedre liv.

Arbeidsgivere og ergonomi

«Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter og plager som reduserer funksjonen i muskler, sener, ledd eller nerver.

Arbeidsgiver skal kartlegge ergonomiske risikoforhold på arbeidsplassen. Regelverket har særlige krav til risikovurdering med hensyn til ergonomi. Ta utgangspunkt i arbeidstakers egen opplevelse.

På grunnlag av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoforholdene i virksomheten og gjøre tiltak som reduserer risikoen. Tiltakene bør også omfatte opplæring og informasjon, fysisk aktivitet og bistand fra bedriftshelsetjenesten». Les om hva Arbeidstilsynet sier videre her.

Brosjyre med råd og tips

 

 

 

 

Veiledningsfolderen inneholder:

  • Produktveiledning,- velg riktige løsninger
  • Kjerneproduktet
  • Tips & Råd fra kiropraktor
  • Begrense vanlige symptomer

Din kontaktinformasjon blir ikke brukt i markedsføring, iht. lovverket for GDPR.

 

Se veiledningsfolderen her

Pressemelding:

Kenson AS har overtatt Norlink AS

Se pressemeldingen her

Translate »