Om Kenson

…………


 

Kenson er en pioner innen utviklingen og produksjonen av produkter for fremme av god kontorhelse. Vår historie går helt tilbake til 1932, da vi begynte som møbelprodusent. I dagens moderne arbeidsliv, preget av stillesitting og statisk arbeid, har vi tilpasset vår kjernevirksomhet for å imøtekomme behovene til markedet for ergonomisk tilrettelagt utstyr.

Vi er stolte av å være den eneste aktøren i dagens marked som tilbyr et helhetlig ergonomikonsept, skreddersydd for individuelle behov. Vårt omfattende produktutvalg inneholder en rekke ergonomiske løsninger som bidrar til å forebygge skader og redusere slitasje. Dette inkluderer datamuser, støtteprodukter for PC-bruk og møterom, stoler, og selvfølgelig møbler – alle designet med tanke på å gi ergonomiske fordeler.

Kensons produkter selges gjennom et stort antall forhandlere og retailkjeder i hele Norden. Med våre produktløsninger kan du forvente å øke din energi og produktivitet. Vår sterke vektlegging av ergonomi og god kontorhelse er grunnlaget for å forbedre din livskvalitet. Velkommen til Kenson – hvor vi bryr oss om din velvære på arbeidsplassen.

 


………………..
………………………………….

Wellness@work

For å forebygge de negative effektene av langvarig datamaskinbruk, er det svært gunstig å vurdere bruk av skreddersydde ergonomiske produkter. Basert på erfaring kan en kombinasjon av ergonomiske produkter og faglig oppfølging hos en helsepersonell være svært positivt for personer som arbeider mye foran datamaskinen og opplever muskel- og skjelettplager.

Effektene av faglig oppfølging og behandling vil imidlertid være begrenset dersom brukeren ikke tar skritt for å adressere årsakene til smertene og ubehaget. Når dette lykkes, og du ikke lenger opplever smerter knyttet til muskel- og skjelettplager, har du oppnådd god kontorhelse – wellness@work!

…………………………..


Historie

Det starter i 1932

vår som møbelprodusent har røtter som går tilbake til 1932, da Thure Anderson grunnla selskapet Thure Anderssons Möbelfabrik AB i Sverige. Dette markerte begynnelsen på det som skulle bli en lang og innholdsrik reise innen møbelindustrien.

I løpet av årene har vi bygd opp en imponerende historie preget av solid håndverk og tradisjoner. Selskapet vokste til å bli en betydelig kraft innen møbelproduksjon i Sverige, og på 70-tallet opplevde vi vår storhetstid som møbelprodusent. Som et symbol på vår utvikling og tilpasning til endringer i markedet, gikk selskapet gjennom navneendringer og ble til slutt kjent som Tuaverken AB, og deretter TUA AB.

 


260 ansatte i perioden 1970 – 1990

På 70-tallet tok Thure sin sønn, Kenneth Andersson, over styringen av selskapet. På sitt høydepunkt hadde firmaet imponerende 260 ansatte og posisjonerte seg som en av de ledende produsentene av kontormøbler i Sverige på 80- og 90-tallet.

I en tid da selskapet ble en del av det store Hexagon- og Swedish Match-konsernet, sto Kenneth Andersson overfor den potensielle risikoen for at firmaet hans kunne bli splittet opp. Som en modig og strategisk leder tok han skrittet med å kjøpe tilbake deler av konsernet. Dette var et avgjørende trekk som bidro til å bevare selskapets integritet og uavhengighet. Kenneth Anderssons beslutning om å gjenkjøpe deler av konsernet demonstrerer hans engasjement for selskapets fremtid og hans vilje til å beskytte arven og suksessen det hadde oppnådd gjennom årene.


Deler av selskapet solgt til Martela og IKEA i perioden 1990 – 2009

På begynnelsen av 90-tallet foretok TUA AB en strategisk restrukturering ved å avhende deler av sin virksomhet til Sparta Holding. Disse avhendingene førte senere til at virksomheten ble inkorporert i henholdsvis Martela, den anerkjente finske produsenten av møbler i stor skala, og IKEA, verdenskjent for sine møbelprodukter.

I kjølvannet av disse endringene, grunnla Kenneth Andersson og hans sønn, Markus Skoglund, selskapet Kenson AB. Dette var et viktig skritt som tillot dem å fortsette sin dedikasjon til møbelindustrien og utforske nye muligheter i tråd med sine egne visjoner og verdier.


Diverse oppkjøp i perioden 2009 – 2014

I 2009 ble Kenson AB kjøpt opp av Ergoption AB. Siden den gang har både Kenson AB og Ergoption AB operert som to separate, selvstendige selskaper innen bransjene ergonomi og kontormøbler. Denne oppkjøpstransaksjonen har tillatt begge selskapene å beholde sin uavhengighet og spesialiserte fokus innenfor sine respektive sektorer.


Kenson AB og Ergoption AB og ble slått sammen til ett selskap 1. januar 2015

I 2015 gjennomgikk Ergoption AB en navneendring og ble til Kenson AB. I dag har Kenson AB en årlig omsetning på omtrent 150 millioner svenske kroner (MSEK). En betydelig del av denne omsetningen stammer fra ergonomiske produkter som datamus, tastaturer og underarmstøtter, mens de resterende 50 prosentene kommer fra salg av kontorstoler, understell, oppbevaringsløsninger og skrivebordsplater.


Kenson AS etableres som selvstendig selskap i Norge

Kenson AS ble grunnlagt den 1. januar 2015 og har etablert seg som en totalleverandør for det nordiske markedet. Vi distribuerer våre produkter gjennom et omfattende nettverk av pålitelige forhandlere.


Translate »