Tips & Råd: Nakke


Vanlige symptomer: Nakkehodepine (cervikogen hodepine) holdningsendring og slitasje (fremoverskuttnakke), øvre kryss syndrom.


Anbefalte produkter som kan hjelpe deg eller de ansatte:
…………

…….                            

………..Sitt og ståbord                Underarmstøtte                    Ståmatte                         Balanseplate                     Monitorarm
…………
…………
Briller og lys: (Finnes ikke i Kenson sortimentet. Les artikkel om det lengre ned)Veiledningsfolder og reklamefilm 

Kenson folder nr. 1: God kontorhelse – Veiledning for ergonomisk utstyr
Kenson reklamefilm: God kontorhelse – mer overskudd


Artikler om nakke:

Arbeid ved dataskjerm | Arbeidstilsynets retningslinjer
Disse kan være skadelige for øyne og muskulatur 
Sjekkliste for arbeid ved dataskjerm
Smerter i nakke 
Generell informasjon om nakkesmerter 
Store helsetap ved rygg -og nakkeplager 
Fem øvelser som gir mindre nakkesmerter 


Tips & Råd: Sitt- & ståbord,- kjerneproduktet for god ergonomi

 


Et elektrisk sitt- & ståbord gir økt eksibilitet til å komplettere med andre relevante ergonomiprodukter tilpasset det enkelte individ. En- hver menneskekropp er unik, og derfor er det viktig med individuell tilrettelegging. Den store eksibiliteten på vårt elektriske understell gjør at du kan bruke dette i kombinasjon med din eksisterende bordplate. Vi har også understell for hjørneløsninger.

Enhver menneskekropp er unik, og derfor er det viktig med individuell tilrettelegging


Tips & Råd: Forebygg slitasjeskader

For å unngå negative effekter som følge av databruk vil det være svært fordelaktig å tenke forebyggende ved å benytte tilpassede ergonomiske produkter

Basert på erfaring vil en kombinasjon av ergonomiprodukter og faglig oppfølging hos en behandler være positivt for PC-brukere med muskel- og skjelettlidelser. Effektene av faglig oppfølging og behandling vil være begrenset dersom brukeren ikke fjerner årsakene til sine smerter og ubehag. God tilrettelegging på arbeidsplassen reduserer sykefraværet og sparer penger
………..

Reduser sykefraværet – spar penger.
Manglende tilrettelegging på arbeidsplassen medfører økt risiko for både korttids- og langtidssykefravær, samt vesentlige kostnader for arbeidsgiver.

…………


Tips & Råd: Hvordan begrense vanlige symptomer som følge av bruk av data på arbeidsplassen?

………..

Grunnleggende tiltak for å begrense og forebygge lidelser, smerter og slitasjeskader er å holde seg i aktivitet, jevnlig mosjon og hyppige pauser. Generelt kan alle problemer knyttet til ensidige belastninger i en stillesittende kontorjobb gi muskelspenninger og muskelsmerter (myalgier, myofascialgi), senebetennelser (tendinit og tendinose), slimpose-betennelser (bursit), leddsmerter og stivhet (artrose og arthralgier). I denne veiledningen tar vi ikke høyde for spesielle tilfeller, der bruker har gjennomgått operasjon eller annen type krevende behandling.


 

Translate »