CODE OF CONDUCT

Våre etiske retningslinjer omfatter våre anti-korrupsjonsregler, forebygging av barnearbeid i forsyningskjeden, overholdelse av gjeldende lover og menneskerettigheter, mangfold og lik behandling, helse, miljø og sikkerhet, forebygging av diskriminering, leverandørens etiske retningslinjer, beredskapsplan og vår krisehåndteringsplan.

Last ned vår Code Of Conduct her

 

 

Rosenholm 2024

 

Translate »