Hvorfor KontorErgonomi?

 

DÅRLIG ERGONOMI = HØYT SYKEFRAVÆR

Det er sunt å belaste kroppen og nødvendig å bevege på seg, men tungt og ensformig arbeid er uheldig. Det er derfor vesentlig å redusere feilbelastninger og monotone, stadig gjentatte bevegelser. Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er blant de viktigste årsakene til sykdom og fravær, som videre representerer vesentlige kostnader for virksomheter innen såvel offentlig som privat næring. I tillegg til å virke preventivt, har våre produkter som mål å redusere og endelig fjerne slike årsaker til sykdom og fravær.

De fleste av oss har en arbeidshverdag som involverer bruk av PC i større eller mindre grad. Mange kjenner daglig på kroppen hvilken slitasje ensformig arbeid og PC-bruk kan medføre. Dersom du allerede opplever smerter i kroppen som følge av dårlig ergonomi, eller ønsker å være i forkant av å få slike utfordringer, ta gjerne kontakt med oss.

 

Translate »